عرصه و عیان

13 آذر 1399
۰ دیدگاه

🔹عرصه و اعیان🔹
اعیان اصطلاحی است در مقررات ثبتی و در حقوق ثبت که بیشتر در مقابل عرصه به کار می‌رود و منظور از آن تمام آثار غیر منقولی است که توسط انسان در عرصه پدید آمده ، اعم از اینکه طبیعی باشد، مانند درخت یا مصنوعی باشد، مانند ساختمان و استخر و اعم از اینکه در ارتفاع باشد، در عمق باشد مانند چاه ، و در برخی موارد به حق ایجاد اعیان هم اطلاق می‌شود . به این معنی ک وقتی گفته می‌شود شخصی در زمینی حق اعیانی دارد چنین تلقی می‌کنند که حق عرصه متعلق به کسی دیگری است(مانند املاک اوقافی) ، حق ایجاد اعیان در آن زمین ، متعلق به آن شخص است.
به طور کلی در قوانین ملکی و حقوقی، زمین را عرصه و ساختمان یا بنا را اعیان می‌نامند. در صورتی که گفته شود عرصه و اعیان خریداری شده است یعنی هم زمین و هم بنا به شخص واگذار و یا فروخته شده است.

ارسال دیدگاه