هبه

9 اسفند 1398
۰ دیدگاه
 • هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند.
 • تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب و مالی که را که مورد هبه است را عین موهوبه می گویند.
 • اگر موضوع هبه مال غیر منقول ثبت شده ( املاک، آپارتمان، مغازه و غیره که سند رسمی دارد) باشد، باید عقد هبه رسما به ثبت برسد.
 • واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.
 • هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را برای او مجانی انجام دهد.

** بعد از هبه، میتوان از هبه رجوع کرد، یعنی مالی را که بخشیده، پس گرفت مگر در موارد ذیل:

 1. در صورتی که متهب پدر یا مادر  و یا اولاد واهب باشد.
 2. در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
 3. در صورتی که عین موهوبه از مالکیت متهب خارج شده با متعلق حق غیر واقع شود.
 4. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
 • بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
 • هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.
 • اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد، حق رجوع ندارد.

ارسال دیدگاه