بنچاق

19 مهر 1399
۰ دیدگاه

بنچه یا بنچاق واژه ای ترکی و در تداول دفاتر رسمی سندی است که به موجب آن معامله ای رسمی انجام گرفته و نشان دهنده ی انجام معامله است.
این سند معمولا توسط کاتبین و اشخاص با سواد نوشته میشد و توسط معتمدین و علمای دینی مهر و امضا میگردید و اشخاص برای اثبات مالکیت خود، به آن استناد میکردند.
حفظ و نگهداری و طبقه بندی بنچاق های قدیمی بعنوان یکی از منابع اولیه مطالعات تاریخی،اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است.
بنچاق های متعلق به دوران پیش از تاسیس دفاتر رسمی ثبت اسناد عموما از میان خانواده ها به مراکز اسناد راه یافته اند. بیشترین نمونه های بنچاق های قدیمی موجود متعلق به دوران قاجاریه است.
امروزه در دفاتر رسمی برگه ای که مشخصات ملک ( مثلا هر آپارتمان ) در آن درج میشود، بنچاق میگویند. البته این برگه در حال حاضر “برگ معاملات تک برگی” نام دارد ولی در اصطلاح عموم هنوز به آن همان بنچاق گفته میشود.

ارسال دیدگاه