هزینه تفکیک

13 آذر 1399
۰ دیدگاه

هزینه تفکیک

این هزینه توسط صاحب حق پرداخت می‌شود. این هزینه‌ بر اساس ماده ۱۵ قانون ثبت اسناد و املاک ارزش معاملاتی برآورد می‌شود و به اطلاع طرفین می‌رسد. پروسه به این صورت است که ابتدا مالک قانونی ملک و یا وکیل قانونی او تقاضای نقشه‌ی تفکیکی را می‌کند و شهرداری طبق این درخواست و با توجه به ضوابط و قوانین شهرداری نقشه تصویب‌شده، که طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به تصویب رسیده است را به درخواست کننده تحویل می‌دهد و نسخه کپی دیگری را برای بررسی مجدد به صورت مجلس به اداره ثبت ارسال می‌کند.
با دریافت نقشه ۱۰۱ توسط اداره ثبت و درخواست صاحب ملک و یا وکیل قانونی وی این فرم توسط دفاتر رسمی تهیه می‌شود. پس از طی شدن تمامی این مراحل، نقشه‌بردار و نماینده محل را بررسی کرده و پس از تطابق دادن آن با نقشه شهرداری و سند ثبتی و عدم تطابق، گواهی عدم تجاوز به مجاور و معابر و غیره، این مجوز صادر می‌شود. در این صورت نماینده دستور ثبت صورت جلسه را صادر می‌کند و بعد از مراحل اداری و تسویه‌حساب‌ها نسخه دیگر آن به دفاتر رسمی نیز ارسال می‌گردد.

ارسال دیدگاه