تنظیم قرارداد

12 مهر 1399
۰ دیدگاه

🔴 هنگام تنظیم قرارداد به این نکات توجه کنید 🏡🏡
🔻در صورت قلم خوردگی در متن قرارداد، علت و اصلاحیه آن قید و به امضاء طرفین برسد. 🔻نسخه های قراداد بایستی به تعداد افراد ذینفع باشد. 🔻قبل از تنظیم قرارداد راجع به مفاد ومندرجات آن توافق نماید. 🔻شهود بیشتر در قرارداد به استحکام و قوت آن می افزاید.(حداقل دو شاهد مرد) 🔻در قرارداد نمونه (چاپی) بندهایی که مورد نظر طرفین نیست تصریح و اصلاح گردد. 🔻از امضاء قرارداد بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت وی خودداری شود. 🔻چنانچه فروشنده مالک رسمی نباشد باید سمت وی در قرارداد تصریح گردد. 🔻اگر میزان مالکیت فروشندگان متفاوت است سهم مالکیت هریک قید شود. 🔻در صورتی که یکی از طرفین قرارداد ورثه باشد ارائه انحصار گواهی حصر وراثت الزامی است. 🔻قراردادهای تنظیمی در بنگاه معاملات حتی با آرم و مهر بنگاه  سند عادی محسوب می شود. 🔻اگر خریداران متعدد هستند میزان مشارکت هر یک مشخص گردد. 🔻در نوشتن میزان مورد معامله دقت شود مثلاً شش دانگ یا سه دانگ. 🔻مساحت بر طبق سند مالکیت قید شود و اگر مورد معامله اصلاحی دارد مراتب قید گردد. 🏞 توابع و لواحق مورد معامله حتی المقدور قید و تصریح شود

ارسال دیدگاه