قواعد عمومی قراردادها

13 مهر 1399
۰ دیدگاه

قواعد عمومی قراردادها
🔵در هنگام تنظیم قراردادها باید چه مواردی رعایت شود.
🔴مندرجات بصورت صریح و روشن و بدون هرگونه ابهامی در قرارداد درج گردد .
🔴در موارد ضروری قبل از تنظیم قرارداد با متخصص مشورت گردد .
🔴برای هر تعهدی ،ضمانت اجرا در نظر گرفته شود .
🔴مواردی که در آنها رقم به کار رفته بهتر است رقم بصورت حروف نیز قید گردد .
🔴اگر فروشنده قیم مالک است ،
اولآ قیم نامه حتمآ ملاحظه و فتوکپی ان با امضا قیم اخذ شود .
ثانیا: اگر مورد معامله اموال غیر منقول مثل ویلا یا ملک ….است حتمآ مجوز دادستانی ملاحظه و فتوکپی با امضا اخذ گردد .
ثالثآ: قیم نمی تواند اموال محجور قیومیت را به خود منتقل کند .
🔴دقت شود فروشنده ممنوع المعامله از طریق مقامات قضایی نباشد .
🔴افراد خارجی حق خرید املاک را ندارند .
🔴بعد از انجام معامله ،اصول قرارداد و همه معاملاتی که قبلآ نسبت به مورد معامله انجام شده،باید از فروشنده اخذ شود تا در صورت لزوم امکان دسترسی خریدار آخر به مالک اصلی به راحتی میسر باشد .
🔴دقت شود چنانچه فروشنده نیز خود مالک رسمی نبوده باید اصول همه معاملات ما قبل خود تا مالک رسمی را ارائه نماید . نباید هیچ گونه وقفه در سلسله قرارداد معاملات ارائه آن صورت گیرد .
🔴در صورتی که فروشنده ولی و قیم صغیر است ،باید دقت شود که در زمان قرارداد صغیر ،کبیر نشده باشد و در قرارداد قید شود که معامله کننده به ولایت از طرف فلان صغیر معامله انجام می دهد .
🔴اگر مورد معامله به ارث رسیده و معامله توسط وراث انجام می شود حتمآ گواهی انحصار وراثت رویت و فتوکپی اخذ شود .
🔴حتمآ تمامی اسناد و اوراق مربوط به معامله در حضور مشاور املاک و طرفین رویت و با امضا برسد .
۱۳=سند ملک را به دقت مطالعه کنیم و نسبت به میزان مالکیت مالک مطمئن شویم و اینکه سند در رهن نباشد .
🔴زمان تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی و شماره دفتر خانه در قرارداد ذکر شود .
🔵دوستان بهتر است برای دقت بیشر در تمامی معاملات با مشاور خبره مشاوره شود ؛ موارد بیشتری وجود دارد که ذکر همگی در این مقاله نمی گنجد ..

ارسال دیدگاه